Susedia

Krátke video číslo 3, ktoré sme natočili na KEMPáckej víkendovke v Jelke. Skupina: Braňo, Broňa, Miška, Mirka a Erika.