O nás

Občianske združenie MOZAIKA – Svätý Jur vzniklo v roku 2004. Cieľom nášho združenia je rozvoj a ochrana kresťanských duchovných hodnôt, ich budovanie a kultivovanie u jednotlivcov všetkých vekových kategórií obyvateľov v našom meste. V súčasnosti sa zameriavame predovšetkým na organizovanie voľnočasových aktivít pre deti a tínedžerov v našom meste. Naším cieľom je taktiež podpora verejnoprospešných aktivít so zámerom rozvoja mesta v spolupráci s ostatnými miestnymi organizáciami. Všetky naše aktivity sú vykonávané skrze dobrovoľnícku prácu bez nároku na odmenu.