Aj vaše 2% môžu pomôcť v tom, čo robíme v našom mestečku!

Obraciame sa na Vás podobne ako každý rok s prosbou o venovanie Vašich 2% z daní na aktivity, ktoré robíme v rámci nášho občianskeho združenia MOZAIKA – Svätý Jur.

V minulom roku sme pokračovali v pravidelných stretkách pre deti a tínedžerov, podarilo sa nám spraviť super úspešný letný tábor a 2 tínedžerské víkendovky. Snažíme sa tiež rozvíjať mladých vedúcich, náš tím sa teraz skladá z 8-10 dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní venovať svoj čas a schopnosti na tieto aktivity.

Tešíme sa, že sa opäť podarilo naštartovať eSko – superŠportovanie v telocvični pre tínedžerov, ktorú mávame každý pondelok. Našou najnovšou možnosťou pre tínedžerov je nízkoprahový klub SPEJS – každú stredu od 15:00 do 17:30 hod. môžu prísť na Prostrednú 47A a v bezpečnom prostredí tráviť svoj voľný čas pri spoločenských hrách, ping-pongu alebo len tak, v rozhovoroch. Nízkoprahové kluby sú jedna z foriem prevencie nevhodných javov, ktoré sa zvyknú vyskytovať u tejto vekovej skupiny.

Na fungovanie a zabezpečenie prevádzky vyššie spomenutých činností využívame hlavne dary od fyzických osôb, príspevok od mesta Svätý Jur a veľkú časť pokrývajú príspevky od ľudí ako vy, ktorí nám poukážu svoje 2%.

Ď A K U J E M E !

Postup krokov na poukázanie 2% z dane z príjmov:

1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

2. Z tohto Potvrdenia viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. V prípade, že ste v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie, kde ste pôsobili, môžte poukázať 3%.

3. Vypíšte svoje údaje do Vyhlásenia spolu s vypočítanou sumou.

4. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte (poštou alebo osobne) do 30. apríla na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Ak ste poukázali 3%, povinnou prílohou je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

x x x

Ak ste fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie, nie je potrebné vypisovať tlačivo Vyhlásenie, všetky údaje vpisujete priamo do tlačiva daňového priznania. Údaje za MOZAIKU – Svätý Jur:

IČO: 308 57 988
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: MOZAIKA – Svätý Jur
Ulica: Gaštanová
Číslo: 1
PSČ: 900 21
Obec: Svätý Jur

Riadne vyplnené tlačivo daňového priznania potom doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. marca) na daňový úrad podľa miesta bydliska.

Tlačivá na stiahnutie

Potvrdenie o zaplatení dane

Vyhlásenie MOZAIKA – Svätý Jur

Nechajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *