2% pre MOZAIKU

Opäť je tu obdobie, kedy sa rozhodujete, kam poputujú Vaše 2% z daní. Je to na prvý pohľad nízke číslo, no nám umožní robiť veľa vecí. Financie získané minulý rok touto cestou nám pomohli pri zakúpení spoločenských hier na stretká pre deti a tínedžerov, pokrytí nákladov na tréningových výjazdoch našich animátorov a rôznych iných výdavkov, …

2% pre MOZAIKU

Tlačivo VYHLÁSENIE Postup krokov na poukázanie 2% z dane z príjmov 1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. 2. Z tohto Potvrdenia viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. V prípade, že ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky …