Dve percentá

Opäť je tu obdobie, kedy sa rozhodujete, kam poputujú Vaše 2% z daní. Je to na prvý pohľad nízke číslo, no nám umožní robiť veľa vecí. Financie získané minulý rok touto cestou nám pomohli pri zakúpení ping-pongového stola, spoločenských hier na stretká, tréningových výjazdov animátorov, atď. Prajeme si robiť viac zmysluplných aktivít pre deti a mladých ľudí v našom mestečku, v čom nám môžte pomôcť práve vy.

Ď A K U J E M E !

Postup krokov na poukázanie 2% z dane z príjmov:

1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

2. Z tohto Potvrdenia viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. V prípade, že ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie, kde ste pôsobili, môžte poukázať 3%.

3. Vypíšte svoje údaje do Vyhlásenia spolu s vypočítanou sumou.

4. Od minulého roka je tu možnosť zaškrtnúť v tlačive Vyhlásenie súhlas so zaslaním údajov (meno a adresa, NIE však suma), aby sme mohli vedieť, kto sú naši darcovia a poďakovať sa potom osobne.

5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte (poštou alebo osobne) do 30. apríla na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Ak ste poukázali 3%, povinnou prílohou je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

x x x

Ak ste fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie, nie je potrebné vypisovať tlačivo Vyhlásenie, všetky údaje vpisujete priamo do tlačiva daňového priznania. Údaje za MOZAIKU – Svätý Jur:

IČO: 308 57 988
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: MOZAIKA – Svätý Jur
Ulica: Gaštanová
Číslo: 1
PSČ: 900 21
Obec: Svätý Jur

Riadne vyplnené tlačivo daňového priznania potom doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. marca) na daňový úrad podľa miesta bydliska.

Tlačivá na stiahnutie

Potvrdenie o zaplatení dane

Vyhlásenie MOZAIKA – Svätý Jur

Nechajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *