Už 10 rokov tu!

Naše občianske združenie MOZAIKA – Svätý Jur pôsobí vo Svätom Jure už 10 rokov. Našou náplňou sú pravidelné stretnutia pre deti a tínedžerov, víkendovky, letné tábory, ale aj športové podujatia, florbalové zápasy a minulý rok sme v spolupráci s ďalšími jurskými organizáciami spoluporiadali Jurský deň detí.

Dávame deťom a tínedžerom príležitosť stretávať sa s rovesníkmi, vyblázniť sa, ale aj porozprávať sa na vážne témy v čase, keď sú rodičia zaneprázdnení. Staviame na kresťanských hodnotách, ktoré sa snažíme odovzdať nasledujúcej generácii. Všetka naša činnosť je vykonávaná skrze dobrovoľnícku prácu.

Rozhodnutím poukázať 2% z Vašich daní nám umožníte pokračovať v našich aktivitách ďalej a zvyšovať ich kvalitu.

Ď A K U J E M E !

Postup krokov na poukázanie 2% z dane z príjmov

1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

2. Z tohto Potvrdenia viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. V prípade, že ste v roku 2014 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie, kde ste pôsobili, môžte poukázať 3%.

3. Vypíšte svoje údaje do Vyhlásenia spolu s vypočítanou sumou.

4. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte (poštou alebo osobne) do 30. apríla na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Ak ste poukázali 3%, povinnou prílohou je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Tlačivá na stiahnutie

Potvrdenie o zaplatení dane

Vyhlásenie MOZAIKA – Svätý Jur

x x x

Ak ste fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie, nie je potrebné vypisovať tlačivo Vyhlásenie, všetky údaje vpisujete priamo do tlačiva daňového priznania.

Údaje za MOZAIKU – Svätý Jur:

IČO: 308 57 988
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: MOZAIKA – Svätý Jur
Ulica: Gaštanová
Číslo: 1
PSČ: 900 21
Obec: Svätý Jur

Riadne vyplnené tlačivo daňového priznania potom doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. marca) na daňový úrad podľa miesta bydliska.

Nechajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *