Vaše 2% pre Mozaiku

Milí priatelia
v tomto období, tak ako po minulé roky, sa na vás obraciame s prosbou o darovanie 2% z vašich daní práve pre naše občianske združenie. Napriek situácii pokračujeme v zmysluplných aktivitách pre deti a tínedžerov v našom mestečku, hoci v limitovanej miere. Veríme, že už čoskoro sa opatrenia súvisiace s pandémiou uvoľnia a nám to tiež „rozviaže ruky“ pri organizovaní voľnočasových aktivít. Pozeráme sa však s nádejou dopredu na leto a tešíme sa na tábory, ktoré budeme môcť organizovať.

Ď A K U J E M E !

Postup krokov na poukázanie 2% z dane z príjmov

1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

2. Z tohto Potvrdenia viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. V prípade, že ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie, kde ste pôsobili, môžete poukázať 3%.

3. Vypíšte svoje údaje do Vyhlásenia spolu s vypočítanou sumou.

4. Na spodnej časti tlačiva Vyhlásenie je možnosť zaškrtnúť súhlas so zaslaním údajov (meno a adresa, NIE však suma), aby sme mohli vedieť, kto sú naši darcovia a poďakovať sa vám potom osobne.

5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte (poštou alebo osobne) do 30. apríla 2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Ak ste poukázali 3%, povinnou prílohou je aj Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti.

Ak ste fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie, nie je potrebné vypisovať tlačivo Vyhlásenie, všetky údaje vpisujete priamo do tlačiva daňového priznania. Údaje za MOZAIKU – Svätý Jur:

IČO: 308 57 988
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: MOZAIKA – Svätý Jur
Ulica: Gaštanová
Číslo: 1
PSČ: 900 21
Obec: Svätý Jur

Riadne vyplnené tlačivo daňového priznania potom doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. marca) na daňový úrad podľa miesta bydliska.

Ď A K U J E M E !

Tlačivo VYHLÁSENIE pre MOZAIKA – Svätý Jur

Nechajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *